Noutati

Despre Web Design

Prin web design se înțelege în general realizarea de site-uri web, de la momentul conceperii structurii și interfeței grafice și până la finalizarea programării și introducerea propriu-zisă a datelor care alcătuiesc conținutul site-ului – imagini, text, fișiere și alte elemente.

Preocuparea pentru aspectul grafic al site-urilor, devenite puternice instrumente comerciale și publicitare, justifică în întregime denumirea de „web design”.

Tehnologiile utilizate s-au diversificat și au devenit din ce în ce mai complexe.

Site-urile, în forma în care ele se afișează de browsere, sunt menite să fie înțelese de orice persoană, chiar fără cunoștinte în domeniul informaticii sau al secvențelor de cod redactate de programatori. Acestea lucrează ori în diverse limbaje din care apoi se generează limbajul specific de script al internetului HTML (HyperText Markup Language), ori direct în HTML.

Dacă nu ar exista browserele care știu să interpreteze limbajul de script și să afișeze rezultatul pe ecran, site-urile ar fi doar înșiruiri de texte neformatate și, cel mai probabil, fără imagini.

În principiu limbajul HTML indică locul în care să se afișeze diversele elemente vizibile, dimensiunea, culoarea, precum și alți parametri care conferă unei pagini web, atât aspectul, cât și funcționalitatea dorită.

Ce este necesar pentru web design / realizarea unui site web?

  • Analiza preliminară
  • Concretizarea ideilor
  • Schițarea elementelor vizuale și compunerea structurii sitului
  • Scrierea codului ce descrie structura și designul fiecărei pagini web în HTML, CSS, Javascript etc.
  • Testarea sitului
  • Schimbarea părților care nu corespund țintei
  • Publicarea site-ului pe Internet sau pe un intranet
  • Modificarea ulterioară și relansarea pe Internet, după nevoile clienților sau ale timpului

După stabilirea structurii site-ului se intră în etapa conceperii unei interfețe grafice care, pe lângă scopurile sale estetice, trebuie să faciliteze și accesul vizitatorilor la toate secțiunile publice ale site-ului.

Să fie comprehensivă și, nu în ultimul rând, să asigure și încărcarea rapidă a paginilor, prin modul în care sunt realizate diversele elemente grafice.

sursa WIKIPEDIA